Produkter

Våra produkter

Vår produktion är enbart fokuserad på emballagetråd. Med vår gedigna kunskap och långa erfarenhet kan vi alltid erbjuda kundspecifika anpassningar och lösningar. Specialiseringen på emballagetråd medför att vi ligger steget före marknadens behov av utveckling av tråd, kringutrustning, service och logistik.

Kringutrustning
 • Trådhanteringssystem TipTop™
 • Avhasplingssystem
 • Trådställ
 • Trådkronor
 • Trådriktare
Förzinkad tråd
 • Galvaniserad Balningstråd
 • Galvaniserad Enhetstråd

Service

Vi tillhandahåller teknisk support vid testkörningar. Vi erbjuder konsultation och rådgivning när det gäller

 • Inspektion av trådmaskiner på plats
 • Bedömning och rekommendationer av reservdelar som ska bytas
 • Utbildning av drift- och underhållspersonal
 • Information och uppdatering kring teknik- och produktutveckling.
Logistik

Vi har vår produktion och vårt lager mitt i Sverige, i Söråker strax norr om Sundsvall. Närheten till hamn, flygplats och godsterminal medför rationella och effektiva materialflöden, vilket borgar för snabba och säkra leveranser.

Leveranstider
 • Inom 48 timmar till de nordiska länderna
 • Inom sex veckor för leverans utanför Europa